Andra berömda historiska personer

Här kommer jag att ta fram några berömda  personer som i första hand är släkt med min första hustru Birgit (1942-2000), samt i andra hand med mig.
Efter namnet är det en bokstav som är en källhänvisning till motsvarande bokstav vid någon källa på sidan mina källor.

Jag börjar med upphovsmannen till att Birgits släkt är så stor (f.n. 113 115 personer):
Nils Wennermark, Skara herdaminne, ansedel

Artister

Evert Taube, B, Wikipedia, släkttavla.
Povel Ramel, B, Wikipedia, släkttavla

Chefer i näringslivet

Alfred Nobel, A, Wikipedia, släkttavla. Släkt med Birger.
Marcus Wallenberg, A, Wikipedia, släkttavla. Släkt med Birger.

Musik  

Wilhelm Stenhammar, A, Wikipedia, släkttavla.
Wilhelm Peterson-Berger, A, Wikipedia, släkttavla

Konst 

Peter Celsing, B, Wikipedia, släkttavla.

Ledare i kyrkan 

Esaias Tegnér, H, Wikipedia, Släkttavla

Litteratur

Selma Lagerlöf, A, Wikipedia, släkttavla.
Pär Lagerkvist, A, Wikipedia, släkttavla.

Media

Otto Nordenskiöld, B, Wikipedia, släkttavla.

Politiker

Olof Palme, A, Wikipedia, släkttavla.
Dag Hammarskjöld, B, Wikipedia, släkttavla.
Staffan Burenstam Linder, K, Wikipedia, släkttavla.

Teater, film 

Greta Garbo, A, Wikipedia, släkttavla
Gösta dy Ekman, A, Wikipedia, släkttavla.  
Max von Sydow, D, Wikipedia, släkttavla.

Utländska ledare 

Viktoria av Storbritannien, M, Wikipedia, släkttavla.
Gustaf Mannerheim, B, Wikipedia, släkttavla.
Per Evind Svinhufvud, E, Wikipedia, släkttavla.

Vetenskap 

Olof Rudbeck, B, Wikipedia, släkttavla. Släkt med Birger.