Regenter

Släktskap med Sveriges regenter

Nu roar jag mig med att undersöka hur många av Sveriges regenter (63 st) som mina söners mamma Birgit är släkt med. Se bifogad lista. Av dessa 63 är hon inte släkt med fyra: Blot-Sven (?-1085), Fredrik I (1676-1751), Karl XIV Johan (1763-1844) och Oskar I (1799-1859). Övriga 59 är hon släkt med, varav 13 är anor bl.a. Erik Segersäll (945-995), Birger jarl (1210-1266) och Karl Knutsson Bonde (1408-1470). Endast tre av dessa regenter var kvinnor Margareta (1353-1412), Kristina (1626-1689) och Ulrika Eleonora (1688-1741)

Här kommer fyra antavlor som visar släktskapet till Erik Segersäll, Birger jarl, Karl Knutsson Bonde och Cristiern Nilsson (Vasa)(Gustav Vasas farfarsfar).

Birgits släktskap med heliga Birgitta är att hon har Birgittas pappa Birger Petersson som ana (som kuriosa kan nämnas att jag själv hette Birger Petersson under åren 44-64). Hennes syster Katarina är också en ana.

Släktskap med Danmarks regenter

Här kommer även Birgits släktskap med Danmarks regenter som är 52 . Av dessa är två regerande drottningar Margareta I och den nuvarande drottningen Margrethe II. De andra 50 är kungar. Samtliga 52 är Birgit släkt med, se bifogad lista. Av dessa är nio anor bl.a. Gorm den gamle (?-958), Harald Blåtand (910-987), Erik Ejegod (1056-1103), Valdemar Sejr (1170-1241) och Erik Plogpenning (1216-1250).

Här kommer tre antavlor som visar släktskapet till Gorm den gamle, Erik Ejegod och Erik Plogpenning.

Släktskap med Norges regenter

Visa sida

För nästa land i Skandinavien kommer här Birgits släktskap med Norges regenter, som är 66. Här finns bara en kvinna (unionsdrottningen Margareta (1353-1412). Övriga är kungar (65) från Harald Hårfager (850-933) till Harald V (1991-). Birgit är ej släkt med 2 Bernadotte (se Sverige). De andra 64 är Birgit släkt med, se bifogad lista. Av dessa är 15 anor bl.a. Harald Hårfager (850-933), Harald Blåtand (910-987), Olav den helige (995-1030) och Sigurd Munn (1133-1155). Den som de flesta kungarna i Europa är släkt med är Håkon Hålägg (1270-1319). Han finns i Olav den heliges antavla.

Här kommer nu fyra antavlor som visar släktskapet till Harald Hårfager, Harald Blåtand, Olav den helige och Sigurd Munn.

Släktskap med Storbritanniens regenter

Storbritannien bildades 1707, då England, Wales och Skottland enades. Sedan dess har det förenade kungariket haft tolv regenter. Samtliga dessa är släkt med Birgit 1942-2000. De tre äldsta har Birger jarl 1210-1266 och de övriga nio har Cristiern Nilsson (Vasa) 1365?-1442, Gustav Vasas farfarsfar, som gemensam stamfader. Närmare i listan. Drottning Elizabeth II är aderton-männing med Birgit. Elizabeth är även sju-männing med prins Gustaf Adolf 1906-1947, kung Carl XVI Gustafs pappa.
Av dessa tolv regenter är 3 regerande drottningar. Anna Stuart 1665-1714, Victoria 1819-1901 och Elizabeth II 1926-.
Övriga nio regenter är kungar. Av dessa är de två senaste, bröderna Edvard VIII 1894-1972 och Georg VI 1895-1952, enligt mitt tycke, de mest spännande kungarna i Storbritannien.* * *

Senast uppdaterad 6 november, 2020 av Birger Bergenholtz