Birger Bergenholtz släktsida

Birger Bergenholtz (Foto: Sven Alfredsson)

Sommarlustvägen 16, 7 våningen.

Jag heter Birger Bergenholtz och bor i Kristianstad. Sedan den 9 juni 2018 är jag gift med Sonja Nilsson. Sonja bor också i Kristianstad, men i egen marklägenhet, tre km från min lägenhet på 7 våningen.

Mitt stora intresse är släktforskning (ett arv från min farfars farfars farfar, som själv var släktforskare), en hobby som hållit mig sysselsatt sedan 1997. Jag har lagt ner oräkneliga timmar framför datorn med att försöka katalogisera hur släkten hänger ihop.

Under 2019 har jag slutligt kartlagt alla som har efternamnet Bergenholtz i Sverige.

Nytt spännande

År 2015 fick jag helt nya uppgifter från Lisbeth Björk, en kusin till min första fru Birgit (1942-2000). Lisbeth har forskat på Birgits morfars (hennes farfar) sida Johan Larsson (1882-1962). Där har hon efter tre generationer kommit fram till tre generationer Wennermark, den siste var komminister Nils Wennermark (-1748). Han gifte sig med friherrinnan Magdalena Ulfsparre. Jag har sedan följt släkten Ulfsparre till Elin Ragvaldsdotter (Fargalt) och vidare till Ingeborg Magnusdotter (Folkungaättens oäkta gren). Där hamnar jag på herr Gregers, som var oäkta son till Birger jarl. Jag har släktforskat fram fler anor, bl.a. har jag hittat anmodern Sigrid Storråda, en mycket spännande drottning, som bl.a. var mor till Sveriges andre konung Olof Skötkonung. Nu publicerar jag denna antavla (1 148 anor) som är efter mina söners mammas morfar Johan Larsson. Den leder som längst till Karl den store.

Släktskap med Sveriges regenter m.fl.

Nu roar jag mig med att undersöka hur många av Sveriges regenter (63 st) som mina söners mamma Birgit är släkt med. Se bifogad lista. Av dessa 63 är hon inte släkt med fyra: Blot-Sven (?-1085), Fredrik I (1676-1751), Karl XIV Johan (1763-1844) och Oskar I (1799-1859). Övriga 59 är hon släkt med, varav 13 är anor bl.a. Erik Segersäll (945-995), Birger jarl (1210-1266) och Karl Knutsson Bonde (1408-1470). Endast tre av dessa regenter var kvinnor Margareta (1353-1412), Kristina (1626-1689) och Ulrika Eleonora (1688-1741)

Här kommer fyra antavlor som visar släktskapet till Erik Segersäll, Birger jarl, Karl Knutsson Bonde och Christiern Nilsson (Vasa)(Gustav Vasas farfarsfar).

Birgits släktskap med heliga Birgitta är att hon har Birgittas pappa Birger Petersson som ana (som kuriosa kan nämnas att jag själv hette Birger Petersson under åren 44-64). Hennes syster Katarina är också en ana.

Släktskap med Danmarks regenter

Här kommer även Birgits släktskap med Danmarks regenter som är 52 . Av dessa är två regerande drottningar Margareta I och den nuvarande drottningen Margrethe II. De andra 50 är kungar. Samtliga 52 är Birgit släkt med, se bifogad lista. Av dessa är nio anor bl.a. Gorm den gamle (?-958), Harald Blåtand (910-987), Erik Ejegod (1056-1103), Valdemar Sejr (1170-1241) och Erik Plogpenning (1216-1250).

Här kommer tre antavlor som visar släktskapet till Gorm den gamle, Erik Ejegod och Erik Plogpenning.

Släktskap med Norges regenter

För nästa land i Skandinavien kommer här Birgits släktskap med Norges regenter, som är 66. Här finns bara en kvinna (unionsdrottningen Margareta (1353-1412). Övriga är kungar (65) från Harald Hårfager (850-933) till Harald V (1991-). Birgit är ej släkt med 2 Bernadotte (se Sverige). De andra 64 är Birgit släkt med, se bifogad lista. Av dessa är 15 anor bl.a. Harald Hårfager (850-933), Harald Blåtand (910-987), Olav den helige (995-1030) och Sigurd Munn (1133-1155). Den som de flesta kungarna i Europa är släkt med är Håkon Hålägg (1270-1319). Han finns i Olav den heliges antavla.

Här kommer nu fyra antavlor som visar släktskapet till Harald Hårfager, Harald Blåtand, Olav den helige och Sigurd Munn.

Övrigt om min släktforskning

Mitt släktforskarprogram är sedan år 1997 Disgen 2019.1. Torsdagen den 28 november 2019 passerade jag 210 000 personer. Person nr 210 000 blev hertigen av Edinburgh, prinsen av Grekland och Danmark Philip Mountbatten (1921-). Han gifte sig 1947-11-20 med dåvarande prinsessan Elisabeth av Storbritannien (1926-) nu drottning Elisabeth II av Storbritannien (1952- ). Han är 22-männing med mina söner. Deras gemensamma stamfader är Birger jarl (1210-1266).

Av dessa, 210 000 personerna, är över 107 700 släktingar på min farfars (Hülphers) sida. På min farmors sida är det 917 personer och på min morfars (Bergenholtz) sida är det över 4 200 släktingar. På min mormors (Krok m.fl. småländska präster) sida är det över 19 500 släktingar. Slutligen är det över 109 300 släktingar på Birgit morfars sida. (Största gruppen). Alla andra i min databas är ingifta eller kopplade på annat sätt. Några exempel kan du se på nästa sida

Bland mina senare arbeten är en genomgång av alla äldre frälseätter, som Riddarhuset har förtecknat i fem band under åren 1957-2017. Resultatet av detta kan du se i bifogad efternamnsförteckning. Förteckningen innehåller ca 1800 släkter eller ätter, där samtliga personer inom släkten (ätten) hänger ihop.


Kalkbruksarbetare Johan Larsson (1882-1962)

Titta gärna också på:

… min äldste son barnboksförfattaren Björn Bergenholtz hemsida.

… min mellanson Bosse Bergenholtz bloggsida som innehåller gratis IT-sidor.

… min yngste son Bruno Bergenholtz hemsida med spännande satsning ABSmåland.

Jag är vald till ledamot i Kristianstads pastorats kyrkoråd och i dess arbetsutskott 2018-2021 (tidigare även 2010-2017, ordförande under 2010-2013). Är även medlem i Rotary sedan 1987 och i ordenssällskapet W6 sedan 2005.

Med vänliga hälsningar
Birger Bergenholtz

————————————-

Denna hemsida är reviderad 2020-03-12