Ansedel Åke Axelsson (Tott)

-1477

Citat ÄSF 1-3 s 276: Nämnes tidigast 1421. Var 1433 -- sannolikt som faderns ombud - hövitsman på Falkenbergs slott, vilket han 1434 försvarade mot Engelbrekts underbefälhavare Herman Berman och därefter brände. Fick under faderns livstid 1441 livstids panträtt efter dennes död till Halmstads och Årstads hd, som legat under Falkenberg. Denna panträtt bekräftades och utsträktes till hans hustru. Förvaltade pantlänet Varbergs län under sex år efter faderns död på helsyskonens vägnar jämte halvbrodern Ivar på dennes helsyskons vägnar. Innehade sedan Varberg ensam och fick det jämte Faurås, Himle, Viske och Fjäre hd som pantlån på livstid 1464 men miste det mellan 1.2 och 8.5 1467 pantlånet Halmstads och Årstads hd med staden Falkenberg och 1473 Varbergs län, vilka han med panträtt innehade vid sin död. Var danskt riksråd 1448 och ännu 1476. Blev riddare mellan 3.6 1449 och 13.5 1450, alltså troligen vid Kristian I:s kröning 28.10 1449. Hans sätesgård var Hjuleberg i Abilds sn. Årstads hd i Halland. Ägde gårdar i Faurås, Fjäre, Halmstads, Himle, Höks, Tönnersjö, Viske och Årstads hd i Halland, i Barne, Gudhems, Gäsene, Kinds, Kinne, Kinnefjärdings, Kåkinds, Kållands, Marks, Skånings, Vadsbo, Vartofta och Vilske hd i Västergötland, i Sundals hd i Dalsland, i Värmland, i Allbo, Tveta, Norra Vedbo och Vista hd i Småland samt i Färs hd i Skåne samt i Köpenhamn. Levde sannolikt ännu 3.5 1477 men var död 7.8.1477 och sannolikt redan 2.7. 1477. Vapen: kvadrerad sköld.

Tott, Åke Axelsson, 1405-1477, danskt riksråd, bror till Erik Axelsson Tott och Ivar Axelsson Tott. Han övertog 1446 efter sin far Varbergs län (som tillhörde Danmark) och förvärvade i Sverige ett stort godskomplex. Av en jordebok framgår att han byggde upp ett personligt godsimperium bestående av 233 egendomar i Halland, Västergötland, Värmland och Småland. Dessutom kontrollerade han exporten över de halländska hamnarna. Han var 1467-1472 berövad Varbergs län och vistades i Sverige. Totts dotter Ingeborg var gift med Sten Sture d.ä.
Riddare, danskt riksråd
Född [1] .
Död 1477-07-02.


Åke Axelsson (Tott)
Född [1] .
Död 1477-07-02.
Riddare, danskt riksråd
F Axel Pedersson (Tott).
Född [1] .
Död 1447.
Riddare, danskt riksråd

FF Peder Axelsson (Tott).
Född [1] .
Död 1375-12-07.
Danskt riksråd

 
 
FM Juliana Pedersdotter (Grubbe).
Född [1] .
Död före 1397.

 
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift före 1435 [1] .
Märta Bengtsdotter (Vinstorpaätten). Citat ÄSF I-3 s 276: hon ägde jord i Albo och Östra Göinge hd i Skåne samt Gudhems hd i Västergötland, dog 1480 eller 1481. Hon fick 1467 jord i Fjäre hd i Halland som livstidsförläning, 1477 Årstads och Halmstads hd som pantlän.
Född [2] .
Död före 1481-10-12.
Hans Åkeson (Tott). Riddare, svenskt riksråd
Född [1] .
Död 1492-12-20 [2] .
Ingeborg Åkedotter (Tott). Född [1] .
Död 1507-12-18.
Bengt Åkeson (Tott). Riddare
Född omkring 1449 [1] .
Död 1500.
Claus Åkeson (Tott). Anställd vid danska hovet.
Citat ÄSF 1-3 s 286: Nämnes tidigast 1476 men var sannolikt omyndig ännu 1477 men ej 1483. Var i farbrodern Ivar Axelsson tjänst 1481 och 1485-1487. Gjorde dansk krigstjänst 1486. Var bosatt på Hjuleberg i Abilds sn Årstads hd i Halland 1498, då han sålde jord på Själland. Ägde jord i Kinds och Marks hd i Västergötland, i Västbo hd i Småland och i Faurås hd i Halland. Var död 1506. Vapen: kvadrerad sköld.
Född [1] .
Död före 1506.

Källor

  1. Äldre Svenska frälserätter - riddarhuset
  2. Elgenstierna, faksimil
Personregister    Efternamnsregister   

Birgits morfars anor Framställd 2020-04-06 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.