Ansedel Sten Bosson (Natt och Dag)

-1411

Citat E V s 388: till Ekhult i Björsäters sn (Ög.); var väpnare 1371 15/4, då han som anhängare av k. Albrekt och hans fader underskrev stilleståndet med k. Håkan och hans faders anhängare i Edsvik; häradshövding i Österkinds härad 1381; konungs domhavande i Dalarna 1385; fogat i Södermanland 1386-1389; utredningsman i drotset Bo Jonssons (Grip) bo 1386; var riddare 1388 19/2; en av dem som inkallade drottning Margareta s.å.; riksråd 1389; häradshövding i Dalarna 1390--1394, 1399--1401 och 1408, i Östergötland 1395--1399, i Finland 1404--1405, i Södermanland 1409 och åter i Finland 1410 i jan.; förrättade år 1405 räfsteting i Finland i och för reduktion av adelns gods enligt Nyköpings mötes beslut; upprättade sitt testamente på sin sätesgård Ekhult 1410 12/4, då han säger sig ligga på sin sotsäng, och var död i början av år 1411.
Riddare, riksråd
Född [1] .
Död 1411.

Sten Bosson (Natt och Dag)
Född [1] .
Död 1411.
Riddare, riksråd
F Bo Bosson (Natt och Dag).
Född [1] .
Död mellan 1389 och 1391 [2] .
Riddare, riksråd

FF Bo Niklisson (Natt och Dag).
Född [1] .
Död omkring 1322.
Riddare, riksråd

 

FFM N N N N.
Född [1] .
Död omkring 1299.

   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

.
Birgitta Stensdotter (Natt och Dag). Född [1] .
Död före 1417-10-31.
Bo Stensson (Natt och Dag). Riddare, riksråd
Född [1] .
Död före 1477 [2] .
Bengt Stensson (Natt och Dag). Citat E V s 389: till Göksholm i St. Mellösa sn (Ör.); riddare vid k. Eriks kröning 1397; hövidsman på slottet Styresholm i Styrnäs sn (V.-norrl.), vilket han överlämnade till herr Algot Magnusson 1405 6/8; medlem av räfstetingen i Uppland 1409; lagman i Närke redan 1410 20/1; riksråd 1413; beseglade i sept. 1434 anklagelsebrevet mot k. Erik till norska rådet, hansestäderna m.fl.; var 1435 en av dem, som k. Erik påtänkte till riksdrots; innehade under Engelbrekt Engelbrektssons resning Tälje slott, men då han därifrån uppbringade ett lybskt handelsfartyg, vilket stred mot det löfte riksrådet givit hansestäderna, lät Engelbrekt Erik Puke belägra och bränna Tälje hus, varigenom han råkade i tvist med Engelbrekt; flydde, sedan hans son Måns, fastän förlikning ingåtts i tvisten mellan hans fader och Engelbrekt, mörade den sistn. 1436 27/4, från det av bönderna hotade Göksholm till Ringstadaholm i Östergötland; fick senare på året jämte sin broder Bo befälet på Kalmar; slöt sig sedermera till det mot marsken Karl Knutsson fientliga partiet, miste befälet 1439, men förlikte sig med marsken 1440 i Arboga, då marsken lovade honom Mellösa sn och Medelpad i förläning; död 1451.
Riddare, riksråd
Född [1] .
Död 1451.
Karin Stensdotter (Natt och Dag). Född [1] .
Begravd 1415 i Vadstena (E).
Birgerus Stenonis (Natt och Dag). Kanik, ärkedjäkne
Född [1] .
Död 1429-06-18 [2] .
Nils Stensson (Natt och Dag). Väpnare, riksråd, marsk
Född [1] .
Död 1439-12-?? [2] .
Erik Stensson (Natt och Dag). Död mellan 1453 och 1455.
Väpnare
Född [1] .

Källor

  1. Elgenstierna, faksimil
  2. Elgenstierna, supplement
Personregister    Efternamnsregister   

Birgits morfars anor Framställd 2020-04-06 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.