Ansedel Bengt Stensson (Natt och Dag)

-1451

Citat E V s 389: till Göksholm i St. Mellösa sn (Ör.); riddare vid k. Eriks kröning 1397; hövidsman på slottet Styresholm i Styrnäs sn (V.-norrl.), vilket han överlämnade till herr Algot Magnusson 1405 6/8; medlem av räfstetingen i Uppland 1409; lagman i Närke redan 1410 20/1; riksråd 1413; beseglade i sept. 1434 anklagelsebrevet mot k. Erik till norska rådet, hansestäderna m.fl.; var 1435 en av dem, som k. Erik påtänkte till riksdrots; innehade under Engelbrekt Engelbrektssons resning Tälje slott, men då han därifrån uppbringade ett lybskt handelsfartyg, vilket stred mot det löfte riksrådet givit hansestäderna, lät Engelbrekt Erik Puke belägra och bränna Tälje hus, varigenom han råkade i tvist med Engelbrekt; flydde, sedan hans son Måns, fastän förlikning ingåtts i tvisten mellan hans fader och Engelbrekt, mörade den sistn. 1436 27/4, från det av bönderna hotade Göksholm till Ringstadaholm i Östergötland; fick senare på året jämte sin broder Bo befälet på Kalmar; slöt sig sedermera till det mot marsken Karl Knutsson fientliga partiet, miste befälet 1439, men förlikte sig med marsken 1440 i Arboga, då marsken lovade honom Mellösa sn och Medelpad i förläning; död 1451.
Riddare, riksråd
Född [1] .
Död 1451.

Bengt Stensson (Natt och Dag)
Född [1] .
Död 1451.
Riddare, riksråd
F Sten Bosson (Natt och Dag).
Född [1] .
Död 1411.
Riddare, riksråd

FF Bo Bosson (Natt och Dag).
Född [1] .
Död mellan 1389 och 1391 [2] .
Riddare, riksråd


FFF Bo Niklisson (Natt och Dag).
Född [1] .
Död omkring 1322.
Riddare, riksråd

 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

.
Birgitta Bengtsdotter (Natt och Dag). Född [1] .
Död före 1462.
Magnus (Måns) Bengtsson (Natt och Dag). Citat E V s 389: till Göksholm; småsven hos Engelbrekt och kallas väpnare 1434; överföll och mördade Engelbrekt på den sedermera s.k. Engelbrektsholmen i Mälaren nära Göksholm 1436 27/4 samt tillfångatog hans husfru och tjänare, vilka han dock måste frigiva, då bönderna sökte överrumpla Göksholm; han själv måste jämte sin fader fly till Ringstaholm; fick lejd men gick i k. Eriks tjänst och idkade sjöröveri 1437 i svenska skären; var riddare 1442; återkom om någon tid och förde sin moders vapen 1456 och 1466; hövidsman på Brandaborg 1450; riksråd och lagman i Närke 1451; uppträdde sedan jämte Jöns Bengtsson (Oxenstierna) som en av k. Karls motståndare; utkrävde olagliga fordringar av allmogen i Närke, varöver klagomål anfördes hos riksrådet, inför vilket han måste erkänna, att han därtill ej haft någon rätt; slöt sig senare till Jöns Bengtssons motståndare och deltog i belägringen av Örebro slott 1467; död troligen omkr. 1477, arvskifte hölls efter honom 1479 24/2 och ånyo 1481 24/6.

Engelbrekt Engelbrektsson (ca 1390-1436) hade i ett segerrikt fälttåg erövrat det mesta av södra Sverige. Han var på väg till Stockholm inför ett möte med riksrådet när han, den 27 april 1436, övernattade på en holme i Hjälmaren nära den befästa sätesgården Göksholm, ägd av riksrådet Bengt Stensson Natt och Dag. Där angreps och mördades han av den unge väpnaren Magnus (Måns) Bengtsson Natt och Dag, son till Bengt Stensson. Fadern Bengt Stensson låg i konflikt med Engelbrekt och inspirerade sonen till att mörda Engelbrekt. (Andra källor anger datum för mordet till 3 eller 4 maj -men i den svenska almanackan är Engelbrekts namndag den 27 april). Mordet på hövitsmannen Engelbrekt var visserligen ingen politiskt motiverad handling utan ett led i en privat fejd, men det lömska dådet kom att få politiska följdverkningar i Sverige. För Engelbrekt själv medförde lönnmordet en postum uppgradering av den art som helgon och martyrer får sig till del: han blev en avgudad nationalhjälte, en frihetssymbol som har hållit sig fräsch in i modern tid. Det var hans bisarra lycka att falla offer för en kallblodig mördares yxa just efter sina mest lysande militära triumfer, befrielsen av Sverige. Kort tid efter mordet tvingas mördaren Magnus Bengtsson och hans far fly till Ringstadaholm, varefter han under en tid ägnade sig åt kaperi utanför Östergötlands kust. Vid Söderköpingsmötet med riksrådet i oktober 1436 erhöll Magnus och fadern fri lejd i riket och därefter nämns Magnus namn endast sporadiskt i de historiska dokumenten. Han anslöt sig till kung Erik på Gotland 1439, återvände till Östergötland men tvingades snart fly på nytt. Inte förrän 1443 kunde han slå sig till ro, och under resten av sitt liv skilde sig Magnus Bengtsson inte från övriga svenska stormän. Omkring 1450 tog han säte i riksrådet, han blev lagman i Närke 1451, han gjorde godsaffärer och residerade på Göksholm. Källor 1) Dick Harrison - Karl Knutsson
Riddare, riksråd, lagman
Född [1] .
Död omkring 1477.

Gift [3] .
Anna Andersdotter (tre rutor på en snedbjälke). Född [1] .
Död mellan 1450 och 1451.

Källor

  1. Elgenstierna, faksimil
  2. Elgenstierna, supplement
  3. Äldre Svenska frälserätter - riddarhuset
Personregister    Efternamnsregister   

Birgits morfars anor Framställd 2020-04-06 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.