Ansedel Johan Hansson Hülphers

1638-1682

Borgmästare i Hedemora
Född 1638 i Nyköping (D) [1] .
Död 1682-05-08 i Davidshyttan, Hedemora (W) [2] .

Johan Hansson Hülphers
Född 1638 i Nyköping (D) [1] .
Död 1682-05-08 i Davidshyttan, Hedemora (W) [2] .
Borgmästare i Hedemora
F Hans Reinholdsson Hilpher.
Född omkring 1612 i Schmalkalden, Tyskland (D) [3] .
Död 1687-03-29 i Lindesbergs landsförsamling (T) [4] .
Stålsmed

FF Reinhold Hilpher.
Född 1563 i Schmalkalden, Tyskland (D) [2] .
Död omkring 1660 i Davidshyttan, Hedemora (W).
Stålsmed


FFF N N Hilpher.
Född omkring 1545 i Schmalkalden, Tyskland (D) [3] .
Död i Schmalkalden, Tyskland (D).

 
FM N N N N.
Född 1580 [3] .


 
 
M N N N N.
Född [2] .
Död 1668-11-?? i Davidshyttan, Hedemora (W).

   
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1663-10-25 i Davidshyttan, Hedemora (W) [3] .
Margareta Danielsdotter. Borgarhustru
Född 1640-01-20 i Hedemora (W) [1] .
Död 1716-03-11 i Davidshyttan, Hedemora (W).
N N Johansdotter Hülphers. Född 1663 i Hedemora (W) [3] .
Död 1672-03-?? i Hedemora (W).
Johan Johansson Hülphers. Student 1692 i Uppsala. Prästvigd 1698-02-08. Komminister 1698 i Västerås Skerike (U).
Komminister i Skerike
Född 1669 i Hedemora (W) [1] .
Död 1711-02-07 i Västerås Skerike (U).
Daniel Johansson Hülphers. Hattstofferare först i Hedemora (W). Hattstofferare 1724 i Falun.
Hattstofferare
Född 1670-06-08 i Hedemora (W) [1] .
Död 1728-06-13 i Falu Kristine (W) [3] .
Abraham Johansson Hülphers. Handlare i Stockholm
Var 1707 handlande i Stockholm i kompani med sin bror Isak. Borgare där 1709. Gjorde efter direktör Dassaus död anspråk å sin hustrus vägnar, vilkens förmyndare nämnde direktör hade varit och vilken hade lånat hennes fädernearv och för lånet pantförskrivit all sin egendom, på hans med dessa penningar tillhandlande rätt och privilegier till Karl Gustafs stads manufakturverk, i synnerhet den ansenliga överbyggnaden vid verket; han hade även å sin hustrus vägnar stora fordringar hos några herrar Crewitsar i Mecklenburg; anhöll år 1718 att få lösa skattemannarätten på ett halvt kronohemman uti Hillersjö sn på Svartsjölandet och Hillersjö by. Reste 1724 i mars till Leipzig och återkom därifrån s.å. i december. Hade för sin godtrohets skull tvingats till följd av kommersrådet Cameens sterbhus intressenters hårda förfarande att begiva sig från Stockholm och sätta sin person i säkerhet. På hans bod gjordes beslag, och han själv begav sig utom riket och vistades 1730 i Fredrikshall, Norge, varifrån han genom sin hustru anhöll om lejd för att komma hem till Sverige och där på fri fot få göra upp med sina kreditorer samt att hans bodkram till oersättlig förlust för honom och hans familj och kreditorerna ej måtte bli bortauktionerat.
Född 1673 i Hedemora (W) [3] .
Död 1737-05-07 i Stockholm (AB) [1] .
Isak Johansson Hülphers. Handlande i Stockholm
Född 1677 i Hedemora (W) [1] .
Död 1724-04-13 i Stockholm (AB).
Jakob Johansson Hülphers. Postmästare från 1711 till 1744 i Hedemora (W).
Rådman, postmästare
Född 1680 i Hedemora (W) [1] .
Död 1744-07-18 i Hedemora (W).
Magdalena Johansdotter Hülphers. Född 1682 i Hedemora (W) [3] .
Död 1699 i Hedemora (W).

Källor

  1. Ny svensk släktbok, Leijonhufvud
  2. Aivert Sven, Bro
  3. Simander Stefan, Östervåla
  4. Haraldsson Jan, Monaco
Personregister    Efternamnsregister   

Farfars anor Framställd 2020-04-05 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.