Ansedel Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta)

-(1347..1348)

Citat ÄSF I-1 s 86: Uppträder i urkunderna från 1317. Blev riddare något av åren 1322--1325, möjligen på Täljemötet i juni 1322. Nämnd som riksråd från 1320 och som lagman i Tiohärad 1347. Dog 1347 eller 1348. Om honom handla tvenne av heliga Birgittas revelationer. Ägde gods i Västerrekarne hd i Södermanland, i Snevringe hd i Västmanland, i Aska, Bankekinds, Björkekinds, Göstrings, Hanekinds och Skärkinds samt Lösings hd i Östergötland och i Norrvidinge och Östra hd i Småland, i Värmland och på Själland. Sigill: en sparre.

Noteringar Ulf och brodern Nils blev riksråd omkring 1320, båda blev lagmän, Ulf i Tiohärad och Nils i Västmanland. Nils var dessutom kung Magnus drots på 1330-talet. (Källa: Lars-Olof Larsson - Kalmarunionens tid)
Riddare, riksråd, lagman
Född [1] .
Död mellan 1347 och 1348.


Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta)
Född [1] .
Död mellan 1347 och 1348.
Riddare, riksråd, lagman
F Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta).
Född [1] .
Död 1310.
Riddare, riksråd, drots

   
 
   
 
M Ingeborg Ulvsdotter (Ulv).
Född [1] .
Död före 1307.

MF Ulf Karlsson (Ulv).
Född mellan 1247 och 1248 [1] .
Död 1281.
Riddare

 
 
   
 

Relationer och barn

Gift före 1317 [1] .
Kristina Sigmundsdotter. Född [1] .
Död mellan 1326 och 1330.
Karl Ulfsson (Sparre av Tofta). Citat ÄSF I-1 s 87: Studerade i yngre dagar i Paris. Uppträder i urkunderna tidigast 1349. Blev riddare något av åren 1354--1358, möjligen sommaren 1355. Nämnes som häradshövding i Trögd 1354--1392, som riksråd från 1356. Var lagman i Uppland möjligen redan 1359 och nämnes säkert som sådan 1362--1405. Var marsk 1364--1371, fogde på Stockholms slott 1364 --1365 och hövitsman på Viborg från 1380-talet till 1399. Dog 12--18.11 1407 omkring 90 år gammal. Fick 1361 Dåvö kungsgård i Munktorps sn i Snevringe hd i Västmanland i livstidsförläning. Hade en tid Björkekinds hd i Östergötland i pant. Innehade en tid Köpings län. Hans huvudgods voro Tofta i Adelsö sn i Färentuna hd, till vilket han alltid skrev sig, och Ekholmen i Veckholms sn i Trögds hd, båda i Uppland, varjämte han även innehade det från halvsystern Kristina ärvda Fågelvik. Diverse strögods tillhörde honom i Bälinge, Norunda, Olands, Rasbo, Sjuhundra, Sollentuna, Trögds, Ulleråkers, Vaksala, Åsunda och Ärlingshundra hd i Uppland, i Selebo, Västerrekarne och Österrekarne hd i Södermanland, i Tuhundra och Yttertjurbo hd i Västmanland, i Aska, Bankekinds, Björkekinds, Bobergs, Lösings, Vifolka och Östkinds hd i Östergötland, i Gudhems och Vadsbo hd i Västergötland samt i Sunnerbo och Västbo, Tveta och Vista hd i Småland. Sigill: en sparre.

Noteringar Karlskrönikan bygger på material, som tillhandahållits av Karl Ulfsson, morfar till Karl Knutsson Bonde. Karlskrönikan är mycket fientlig mot kung Magnus Eriksson. Karl var en av dem, som avsatte kung Magnus. Magnus Erikssons avsattes och Albrekt av Mecklenburg valdes som ny kung i landet. Detta val gjordes vid Mora stenar enligt folkungamanér. Kung Albrekts marsk blev därefter Karl Ulfsson Sparre av Tofta. Han hade i likhet med sin svärfar Israel Birgersson varit lagman i Uppland. Karl avlöstes som marsk 1371 av Sten Bengtsson Bielke, dotterson till Katarina Birgersdotter, syster till heliga Birgitta. Samma år, 1371, gifte han sig med Katarina Holmgersdotter och gav henne sina gods i Runby (delar av), Sättra och Bisslinge som morgongåva. Dessa gods lär ha kommit till honom som arv i flera steg efter Birger Persson. Karl Ulfsson Sparre hade en dotter Margareta Karlsdotter. Vem som var mor till henne är det ingen som vet säkert. Karl Ulfsson var gift fem gånger. Han hade täta kopplingar till Israel Birgersson i början av sin karriär. Man skulle kunna gissa att Helena Israelsdotter var hans första fru eller en av de första. Många forskare vill gissa på henne som mamma till Margareta men det är osäkert. Sätesgården Tofta låg på Adelsö i Mälaren. (Källa: bl. a. Mats Lejdeby - Kampen om bygdemakten) Källor 1) Dick Harrison - Karl Knutsson 2) Lars-Olof Larsson - Kalmarunionens tid
Riddare, riksråd, lagman, marsk
Född [1] .
Död 1407-11-18.

Filip Ulfsson (Sparre av Tofta). Född [1] .
Död före 1349.
Gift före 1337 [1] .
Märta Margareta Sunesdotter (Bååt). Född [2] .
Död 1381 [3] .
Ingeborg Ulfsdotter (Sparre av Tofta). Född [1] .
Död barnlös före 1362.
Kristina Ulfsdotter (Sparre av Tofta). Född [1] .
Begravd barnlös 1389-08-30 i Vadstena klosterkyrka, Vadstena (E) [1] .

Källor

  1. Äldre Svenska frälserätter - riddarhuset
  2. Elgenstierna, faksimil
  3. Elgenstierna, supplement
Personregister    Efternamnsregister   

Birgits morfars anor Framställd 2020-04-06 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.