Ansedel Bengt Jönsson (Oxenstierna af Eka och Lindö)

-1450?

Citat E V s 589: till fäderneegendomen Salsta i Tensta sn (Upps.) samt Ekolsund i Husby-Sjutolfts sn (Upps.), som han ärvde efter morfadern, och Vänngarn i S:t Olovs sn (Sth.), som han erhöll genom sitt andra gifte; väpnare; var en av de ledande stormän, som uppsade konung Erik av Pommern tro och lydnad 1434; deltog liksom brodern 1435 6/6 i Uppsala i riksrådets förbund att vilja hålla fördraget i Halmstad och underskrev s.å. 14/10 i Stockholm förlikningsfördraget mellan konung Erik och svenska riksrådet; lagman i Uppland 1439 till sin död; hövidsman på Ringstadaholm 1440 2/2; riddare vid konung Kristoffers kröning 1441; konungens hovmästare 1442; utsågs 1448 i jan. vid konungens död att jämte sin broder vara riksföreståndare tills konungaval skett; konung Karl Knutssons hovmästare s.å. 13/7; död omkr. 1450 (arvskifte hölls efter honom 1452 22/12).
Riksföreståndare
Född [1] .
Död omkring 1450.

Bengt Jönsson (Oxenstierna af Eka och Lindö)
Född [1] .
Död omkring 1450.
Riksföreståndare
F Jöns dä Bengtsson (Oxenstierna af Eka och Lindö).
Född [2] .
Död 1399-12-31.
Riddare

   
 
FM Ingeborg Nilsdotter (Sparre av Tofta).
Född [1] .
Död från 1370 till 1377.


FMF Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta).
Född [1] .
Död 1359.
Riddare, riksråd, lagman, drots

 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1416-10-19 i Viborg, Ryssland [2] .
Christina Cristiernsdotter (Vasa).
Född [1] .
Död omkring 1435.
Riksrådsdotter [2] .
Jöns Bengtsson (Oxenstierna af Eka och Lindö). Ärkebiskop
Född omkring 1417 [2] .
Död 1467-12-15 i Borgholm (H) [3] .
Arvid Bengtsson (Oxenstierna af Eka och Lindö). Död barnlös 1453.
Riddare
Född [2] .
David Bengtsson (Oxenstierna af Eka och Lindö). Citat EV s 589: till Ekolsund i Husby-Sjutolfts sn (Upps.); var riddare 1451 12/12 och riksråd 1457 10/3; deltog i rådsmötet i Uppsala 1458 6/1, då konung Kristierns äldste son valdes till hans efterträdare; slottsloven på Almarestäket 1464 jämte sin broder Kristiern, vilket slott konung Kristiern I dock s.å. intog; dog 1470 och begr. i Uppsala domkyrka. Han var liksom hans bröder och anförvanter konung Karl Knutssons motståndare samt deltog i sin broder, ärkebiskop Jöns Bengtssons stämplingar och blev jämte honom 1464 av konung Kristiern I förklarad för förrädare; ingick slutligen 1466 18/10 jämte sina bröder och anförvanter förlikning med de övriga i rådet.
Riddare, riksråd
Född omkring 1432 [3] .
Död 1470 [2] .
Begravd i Uppsala domkyrka, Uppsala domkyrkoförs (C).
Kristiern Bengtsson (Oxenstierna af Eka och Lindö). Citat E V s 589: till Salsta, som han ärvde efter fadern; var riddare 23/5 och hovjunkare hos konung Kristoffer 1444 15/2, då han erhöll Vendels sn i förläning; var riksråd 1449 20/11; häradshövding i Trögd 1453-1456; innehade Åbo slott i förläning 1457--1463 och Kastelholm från 1463; erhöll Norunda härad i förläning 1458 2/3; slottsloven på Almarestäket 1464 20/3 jämte sin broder David, vilket slott konung Kristiern I dock s.å. intog; deltog i biskop Kettils resning 1464, men stod därefter troget på unionspartiets sida och var en av anstiftarna till upproret mot konung Karl 1469; blev av denne tillfångatagen men frigiven; levde 1473 8/5 men död snart därefter. " Han undertecknade år 1450 bland Svea rikes råd föreningen i Arboga om Norges rike, det de rådde konung Karl Knutsson att avstå till konung Kristiern I i Danmark; var, liksom bröderna förstn. konungs motståndare och deltog i ärkebiskopens stämplingar samt delade hans olycksöde att bliva av konung Kristiern förd fången till Danmark"
Riddare, riksråd
Född [2] .
Död 1476.
.

Källor

  1. Äldre Svenska frälserätter - riddarhuset
  2. Elgenstierna, faksimil
  3. Elgenstierna, supplement
Personregister    Efternamnsregister   

Birgits morfars anor Framställd 2020-04-06 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.