Ansedel Harald Eriksson Stake

1598-1677

Citat E VII s 528: friherre till Vik, herre till Hönsäter i Österplana sn och Lilla Bjurum i Vättlösa sn (båda i Skarab.); Ökna i Bogsta sn (Söd.) och Forsby i Knivsta sn (Sth.); 1598 20/6 på sin färdernegård Hönsäter; kammarpage hos hertig Johans av Östergötland gemål, hertiginnan Maria Elisabet 1614; kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1618; tog 1620 tjänst i Holland vid prins Moritz av Oranien livgarde; fänrik vid översten Johan Reuters reg. i Sverige 1623; kornett vid Upplands ryttare 1624; häradshövding i Stranda härad i Kalmar län 1625 20/6; löjtnant vid Västgöta kavallerireg. 1627; ryttmästare därst. 1629 8/9; major 1634; överstelöjtnant 1635 3/7; överste för reg:t 1638 20/4; landshövding i Skaraborgs län 1648 29/9; friherre 1654 4/4 och skrev sig friherre till Vik (introd. s.å. under nr 47); i landshövdingsbeställningen konfirmerad 1655 2/7; generalmajor av kavalleriet 1657 9/4; guvenör i Bohuslän 1658 27/3; riksråd s.å. 22/4; generallöjtnant 1659 30/12; krigsråd 1664 24/2; åter guvenör i Bohuslän s.å. 17/9; avsked från sina ämbeten 1677 8/4; död s.å. 28/9 på Hönsäter, dit han sjuk blivit flyttad från Kunghäll och begr. i Östeplana kyrka. " Han sändes 1620 i aug. av konung Gustaf II Adolf och på hans bekostnad till Holland för att lära sig krigskonsten samt utmärkte sig redan då i slaget vid Fleurus den 19 aug. 1622, i det han genom sin dristiga tapperhet räddade hertigen av Braunschweig ur spanjorernas händer; följde konung Gustaf II Adolf ut i tyska kriget och frälsade honom vid Burgstall, ej långt från lägret vid Würten år 1631, från att bliva tagen till fånga, genom att han med sitt kompani angrep och drev på flykten ett helt kejserligt regemente, varvid han själv blev blesserad i huvudet; berömdes högligen för denna tappra gärning av konungen, som sedan fäste honom vid sin personliga tjänst, under vilken han deltog i de följande händelserna vid Leipzig, Halle, Leck, Erfurt, Würtzburg, Donauwerth, Nürnberg och sist vid Lützen, där konungen stupade; bevistade sedan slagen vid Nördlingen, Hirschfeld, Dömitz, Wolfshagen och Wittstock samt erövringen av Werber skans; överraskade den 2 nov. 1635 med blott 300 man den befästa staden Lüben, där han fick mycket byte, men blev kort därefter i en skärmytsling med brandenburgarna illa skjuten i kindbenen och fick tungan genomstungen samt fördes fängsligt till Köningsberg, varifrån han utväxlades 1637; övervar sedermera erövningen av Torgau, stormningen av Leipzig samt träffningarna vid Dömitz, Leuthen och Perleberg; visade hemma i landet mot danskarna lika prov på tapperhet, i det han den 16 april 1644 vid Hasslebro i Skåne nedgjorde 700 snapphanar, slog danska generalerna Krabbe vid Örgryte och Hannibal Sehestedt vid Göteborg och Lerje; fick 1657 befälet över de trupper, som skulle agera mot norska gränsen och slog, samfällt med andra, fienderna vid Tjurholmen, Genevads bro, Hjärtum, Partille, Svarteborg och Uddevalla, men belägrade trenne gånger förgäves Hald (Fredrikshall) i Norge samt fick för sitt tappra försvar till skänks av Carl X Gustaf ett lantgods i Ermeland och en guldkedja; emottog slutligen efter freden styrelsen av Bohuslän, där han anlade och förbättrade fästningarna Carlsten, Gustafsborg och Bohus samt inrättade landet på svenskt sätt"
Friherre, landshövding, guvenör
Född 1598-06-20 i Hönsäter, Österplana (R) [1] .
Död 1677-09-28 i Hönsäter, Österplana (R).
Begravd i Österplana kyrka, Österplana (R).

Harald Eriksson Stake
Född 1598-06-20 i Hönsäter, Österplana (R) [1] .
Död 1677-09-28 i Hönsäter, Österplana (R).
Friherre, landshövding, guvenör
F Erik Stake.
Född [1] .
Död 1597 [2] .
Furstl råd, ståthållare

FF Olof Stake.
Född [1] .
Död 1563-12-17 i Halmstad (N) [2] .
Ryttmästare


FFF Erik Amundsson Stake.
Född [1] .
Död före 1553.
Slottsloven

 
FM Carin Matsdotter Kagg.
Född [1] .
Död 1600-12-10 [2] .

 
 
M Ingeborg Posse.
Född [1] .
Död 1651-09-04.

MF Lage Axelsson Posse.
Född [1] .
Död före 1617.
Häradshövding


MFF Axel Nilsson Posse.
Född [1] .
Död före 1553-02-14 [2] .
Riksråd


MFM Anna Axelsdotter (Hällekisätten).
Född [1] .
Död 1582 [3] .

MM Ingeborg Nilsdotter (Krumme).
Född [1] .
Död före 1569.


MMF Nils Krumme.
Född [3] .
Död mellan 1561 och 1562-07-23.
Riksråd, häradshövding

 

Relationer och barn

Gift 1639-02-04 [1] .
Magdalena Sparre af Rossvik. Citat E VII s 403: till Alebäck och Gåvetorp i Lekaryd sn (Kron.)
Född 1612-11-03 [1] .
Död 1656-02-01 i Lilla Bjurum, Vättlösa (R).
Begravd 1656-06-01 i Vättlösa kyrka, Vättlösa (R).
Kerstin Stake. Friherrinna
Född 1640 [1] .
Död 1677.
Erik Stake. Friherre, kaptenlöjtnant
Född [1] .
Död 1672-02-13 i Livered, Hålanda (P).
Bengt Stake. Friherre
Död ung.
Född omkring 1645 [1] .
Anna Stake. Friherrinna
Född 1646-06-02 [1] .
Död 1730-04-03 i Moanäs, Södra Fågelås (R).
Märta Stake. Friherrinna
Född 1647 [1] .
Död 1716-10-??.
Johan Stake. Friherre, löjtnant
Född [1] .
Död 1710-08-26.
Gustaf Stake. Död ogift 1672-10-28 i Holland.
Student
Född [1] .
Gift 1662-08-10 [1] .
Karin Bielke af Åkerö. Friherrinna
Född 1599 [1] .
Död 1695-04-17.

Källor

  1. Elgenstierna, faksimil
  2. Elgenstierna, supplement
  3. Äldre Svenska frälserätter - riddarhuset
Personregister    Efternamnsregister   

Birgits morfars anor Framställd 2020-04-06 av Birger Bergenholtz med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.